PDR Ремонт на вдлъбнатини без кит-боя

Описание на услугата PDR

По същество е безразрушителен метод за поправка на вдлъбнатини по каросерията на автомобила. Дава възможност за бърз и евтин ремонт със забележително качество. Има няколко ограничения по отношение на възможността за поправка на вдлъбнатини по каросерията на автомобила – вдлъбнатината не трябва да бъде на края на панела; да не е обработвано мястото в близост до вдлъбнатината преди това с „кит-боя“; да не е нарушена целостта на боята. Същността на технологията се изразява във внимателно обработване (масажиране) на вдлъбнатината чрез натиск от вътрешната страна на панела и леки почуквания от външната.

1 2 3 4 5

За целта се използват голям набор от ръчни специализирани инструменти. Всеки един от тях дава възможност за поправка на специфична повреда. Те представляват различни по форма, дължина и диаметър метални пръти, куки (изработени от специална устойчива сплав – висококачествена неръждаема пружинираща стомана).

6 7 8 9 10
6 7 8 9 10

Също така има и множество спомагателни инструменти подпомагащи и улесняващи метода на ремонт до степен на най-прецизна и фина обработка на разнообразни по вид и местоположение вдлъбнатини.

11 12 13 14 15

Най-разпространените методи на ремонт изискват фиксирането на тези инструменти от вътрешната страна на металния панел. В зависимост от местоположението на повредата, панела е или пряко достъпен, или се осигурява достъп чрез прозоречните отвори или чрез демонтиране на вътрешните пластмасови панели. Тук важна роля е отредена и на множеството помощни инструменти, спомагащи именно прецизната работа с металните пръти.

16 17 18 19 20

Използва се специфично осветление за да се видят светлосенките, създадени от деформациите. То е критично важно за фина до обработка. Почти или изобщо не се използват електрически инструменти, употребата на кит се изключва, пребоядисването на металния панел – също. Не се създава индустриален отпадък.

21 22 23 24 25

Сравнение на двата метода PDR VS „Кит-боя“

Тук е мястото да се спомене традиционния в България метод за справяне с тези вдлъбнатини. За краткост наречен „Кит-боя“, той също разчита на изчукване на повредената част. Основната разлика между двата метода се състои в прецизността на обработка. По-грубия подход при „Кит-боя“ води до нарушаване на оригиналната боя (премахване), употреба на кит, което се прикрива с боядисване на цялата част. PDR технологията позволява работата в някои случаи да се извърши без нуждата от премахване на пластмасовите части по интериора на автомобила, а в други случай се налага разглобяване само на малки и дребни детайли, тъй като инструментите й са предвидени за промушване през малки отвори.

Критерии

PDR

„Кит-боя“

Време

+ Ремонтите се изпълняват за къс срок – от средно 15 мин за една вдлъбнатина до два дни за автомобил, поразен от градушка. – Поради комплексността на метода, срока на ремонта се измерва в дни, при поразен от градушка автомобил достига до две седмици.

Средства

+ Икономичен в сравнение с традиционния метод.+ Ремонтът на единична вдлъ­бнатина би струвал средно 50 лв. – За същата повреда в за­ви­симост от поразената част ре­монта би струвал над 120 лв, при по-скъпи автомобили и доста повече.

Състояние
на
автомобила
след
ремонта

+ При добре извършен ре­монт, оригиналната боя се за­пазва, съответно външния изглед и стойността на авто­мобила не се променят.+ Ремонта се извършва без да е необходимо пръскане.+ Поддържа първоначалното състояние на автомобила и има устойчивост към ръжда. – Дори и при правилно под­б­рана качествена боя, обра­ботената част обикновено се отличава от останалите, ав­то­мобила губи част от стой­ността си.

Мобилност

+ По желание ремонтите се изпълняват на място при клиентите. – Поради комплексността на метода, изпълнението на ус­лугата е стационарна и нала­га престоя на автомобила в специализиран сервиз.

Екологичност

+ Технологичния процес не създава отпадъци. – Премахването на старата боя, използването на хими­ка­ли – кит, боя, лак водят до за­мъ­рсяващи природата отпа­дъци.

Възможност
за
поправка

– Има ограничения по от­но­шение на местоположението й – вдлъбнатината не трябва да е до края на панела, да не е обработван преди това с кит, да не е нарушена це­ло­стта на боята. + Няма ограничения, с изк­лючение на тотално пов­ре­дена част.

Както се вижда, на практика единствен недостатък на PDR технологията е кръга от поддаващи се на ремонт поражения. За сметка на това пести време, средства и не на последно място е по-чист екологично. Специфични случаи на приложението й са премахване на наранявания от:

18

градушка невнимателно паркиране падащи предмети (битови отпадъци, клони на дървета) вандализъм

2
1 16 13 14 12
11 10 9 6 8
7 4 5 3 17

Нуждаете се от помощ за отстраняване на вдлъбнатини? Моля, свържете се с нас на 08 96 76 56 96

Място за вашата реклама Място за вашата реклама Място за вашата реклама    Място за вашата реклама Място за вашата реклама Място за вашата реклама