Лагери за главини

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СМЕНЯМЕ НАВРЕМЕ ЛАГЕРИТЕ ЗА ГЛАВИНИ

wЛагерите за главини изпълняват две много важни роли в окачването на автомобила. Те позволяват на колелата да се въртят при минимално съпротивление и поемат тежестта на автомобила. За да могат да изпълняват и двете задачи, лагерите трябва да бъдат в почти идеално състояние. Уплътнението трябва да не тече, за да задържа греста вътре в лагера и да не допуска неговото замърсяване.

В един типичен автомобил с тегло 1500-1600 кг всеки комплект предни лагери за главини, както и задните, трябва да поемат около 390 кг в зависимост от разпределението на тежестта на автомобила върху предната и задната оси. Това е голям товар, който трябва да се носи десетки и стотици хиляди километра.

Макар повечето лагери за главини да са проектирани да издържат повече от 200 000 км постоянното натоварване взема своя данък от лагерите, греста и уплътненията. Лагер за главина може да се повреди преждевременно поради лош монтаж, замърсяване или загуба на греста. Уплътненията са най-уязвимата част, и ако те протекат, това означава изтичане на грес и попадане на вода и мръсотия в лагерната кухина. Ако този проблем не бъде открит и остранен навреме, лагерът е обречен.

ШУМ ОТ ЛАГЕРА

Първият симптом, че има проблем с лагера за главина обикновено е шумът. Стържещ, хъркащ шум от какъвто и да е вид в областта на колелата е добър показател, че се е появил проблем, който незабавно се нуждае от вашето внимание. Ако бъде пренебрегнат, шумният лагер би могъл ненадейно да поддаде, като в най-добрия случай това би могло да доведе до скъпо струващ ремонт, а понякога последиците могат да бъдат далеч по-страшни, ако се откъсне колело при висока скорост. Управлението на такъв автомобил е упражнение, което е по-добре да оставите на професионални каскадьори.

Шумът от лагера за главина обикновено е правопропорционален на скоростта и не се променя при ускорение, поддържане на една и съща скорост или спиране за разлика от шумовете по диференциала, трансмисията или полуоската. Шумът може да се промени при завиване, да се усили или да изчезне при нопределена скорост. Но той не трябва да бъде със щракането и пукането причинени от износено каре при автомобилите с предно предаване. Повреденото каре обикновено шуми, когато колата завива, а не при движение напред.

Най-често повредите по лагерите за главина се откриват и поправят, когато водачът се оплаче от шум. При работа по спирачките или реглаж също може да бъде установен проблем с лагерите. Затова е желателно при смяната на накладките да се проверяват лагерите, и да се подменят уплътненията. Ако бъде установен проблем по единия лагер е препоръчително да бъде сменен и другия, тьй като и двата лагера са работили при едни и същи условия.

ИГРА НА ЛАГЕРА

Друг проблем, който понякога се появява при лагерите за главини е играта му. Хлабавият лагер може да причини управлението на автомобила да играе, което може да бъде объркано с износени компоненти по управлението или нужда от реглаж. За да проверите лагера хванете гумата в позиции 12 и 6 часа (най-горната и най-долната част на гумата) и се опитайте да я разклатите. По принцип при повечето автомобили с предно предаване колелото не трябва да мърда изобщо, но при някой автомобили със задно е допустимо предните лагери да играят 2-3 мм. Също така завъртете гумата с ръка. Всяка неравност, съпротивление при въртенето на гумата или шум от лагерите е знак, че лагерите са износени или повредени и трябва да бъдат заменени.

ПОДДРЪЖКА

Лагерите за главини, които не са заводски капсуловани се нуждаят от поддръжка. Но много от тях са пренебрегвани и не се обслужват по никакъв начин, освен евентуално при смяната на накладките. Лагера трябва да бъде почистен, огледан и гресиран на около 40 000 км или според препоръките на производителя на автомобила. Когато се обслужват лагерите, първо трябва да бъде остранена старата грес, а лагера старателно почистен и огледан преди да се сложи новата грес. По този начин се отстраняват евентуални замърсители, които биха могли да причинят проблеми по-късно и да се избегне евентуално несъвместимостта на едната грес с другата

 

Лагерите трябва да бъдат сухи преди пълненето им. Също така не трябва да се въртят сухи с въздушен пистолет, защото това би могло да ги повреди. Използвайте високотемпературна или синтетична грес за лагери за главини. Обикновено три супени лъжици са достатъчни. За да се остави място за разширение, капсулата не трябва да е пълни с грес догоре.

СМЯНА НА ЛАГЕРИТЕ ЗА ГЛАВИНИ – МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! Никога не завъртайте лагера с въздух под налягане. Силата на въздуха под налягане може да накара ролките да се разхвърчат с голяма скорост, създавайки риск от серизна телесна повреда. Точните практики при поддръжката и работата с лагерите е жизненоважна. Неспазването на инструкциите за монтаж и точната смазка могат да доведат до повреда в оборудването, създавайки риск от сериозна телесна повреда. Тези инструкции за монтаж се основават на най-често срещаните нчини за монтаж и не е покриват задължително всички случаи.

 

ОТРИЧАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

За ваша собствена безопасност смяната на лагерите за главина трябва да се извършва според инструкциите предоставени от производителя на автомобила. Съветваме ви, че монтажа и настройването изискват подходящи инструменти и трябва да се извършват в чиста и без прах среда. Лагерите трябва да бъдат извадени от опаковката в последния момент, а предпазният им слой не трябва да се отстранява.

 

ПРЕДНИ ЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА

 

Смяна на лагер (2 отделни лагера)

а1

 

Демонтаж:

Следвайте съответните инструкции в предоставения от производителя на автомобила наръчник за сервизна поддръжка на автомобила.

Монтаж:

А.Монтирайте лагерите (1) и (3) върху шарнира (2).

Б. Монтирайте уплътнението (9) върху главината (4).

В. Монтирайте глвината (4) в лагерите и шарнира.

Г. Подкрепете лагера (3) с диска (8).

Д.  Монтирайте главината (4) върху полусоката (5)

Е. Наместете шайбата и гайката в края на полуоската. Затегнете.

Ж. Проверете сглобката (хлабави места и т.н.)

 

Смяна на капсулован лагер

а2

 

Демонтаж:

Демонтирайте колелото и спирачните елементи. Отвийте гайката, която поддържа полусоката (7). Когато махате лагера, следвайте съответните инструкции в предоставения от производителя на автомобила наръчник за сервизна поддръжка на автомобила.

Монтаж:

А. Вкарайте лагера (1) в шарнира (2). Вземете обичайни предпазни мерки.

Б. Закрепете лагера (1) в шарнира (2) с помощта на двете зегерки (3).

В. Вкарайте главината (4) в отвора на лагера (1). Плъзнете сглобеното върху зъбците на полуоската (5).

Г. Наместете упорната шайба (6) и затегнете гайката на главината (7)  със силата определена в наръчника за сервизна поддръжка на автомобила.

Д. Проверете сглобката (хлабавини, вибрации и т.н.)

 

Смяна на лагера за главина

а3

 

Демонтаж:

Демонтирайте колелото. По време на демонтажа , следвайте съответните инструкции в предоставения от производителя на автомобила наръчник за сервизна поддръжка на автомобила.

Монтаж:

А. Монтирайте лагера за главина(1) в шарнира (2).

Б. Вкарайте главината (4) в отвора на лагера (1).

В. Плъзнете главината (4) върху зъбците на полуоската (5).

Г. Наместете шайбата (6) и затегнете гайката (7).

Д. Проверете сглобката (хлабави места и т.н.)

ЗАДНИ НЕЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА

Смяна на лагер (2 отделни лагера)

а4

Демонтаж:

Демонтирайте колелото. Махнете капачката на главината (10) и отвийте гайката на главината (9). По време на демонтажа на спирчания барабан (5) и лагерите, следвайте съответните инструкции в предоставения от производителя на автомобила наръчник за сервизна поддръжка на автомобила.

 

Монтаж:

А. Щедро гресирайте лагерите (2) и (7).

Б. Сложете външните тела на лагерите (3) и (6) на мястата им в главината.

В. Сложете вътрешното тяло на лагера (2) във външното му тяло (3).

Г. Навийте уплътнението (1) на главината (5).

Д. Плъзнете вътрешното тякло на лагера (2) заедна с уплътнението (1) и главината (5) върху оста.

Е. Сложете вътрешното тяло на лагера (7) във външното (6).

Ж. Наместете упорната шайба (8) и затегнете гайката на главината (9).

З. Регулирайте лагерите.

И. Проверете сглобката (хлабави места, вибрации и т.н.).

Й. Сложете обратно капачката на главината (10).

Смяна на капсулован лагер

а5

Демонтаж:

Демонтирайте колелото и спирачните елементи. Когато махате лагера, следвайте съответните инструкции в предоставения от производителя на автомобила наръчник за сервизна поддръжка на автомобила.

Монтаж:

А. Вкарайте лагера (7) в главината (1) и пристегнете със зегерката (3).

Б. Наместете сгобеното върху оста (2).

В. Наместете упорната шайба (4), след това гайката (5) и стегнете.

Г. Сложете обратно капачката на главината (6).

Д. Проверете сглобката (хлабави места и т.н.)

Смяна на лагер за главина
а6

Демонтаж:

Демонтирайте колелото и спирачните елементи. Отстранете капачката (6) и отвийте гайката на главината (5). Когато махате лагера, следвайте съответните инструкции в предоставения от производителя на автомобила наръчник за сервизна поддръжка на автомобила.

Монтаж:

А. Сменете предпазния пръстен (3).

Б. Монтирайте лагера за главина (1) върху остта (2).

В. Наместете упорната шайба (4) и пристегнете гайката на главината (5) със силата определена в инструкциите предоставени от производителя на автомобила.

Г. Проверете сглобката (хлабави места и т.н.)

ЗАДНИ ЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА

Смяна на ролков лагер

а7

Демонтаж:

Демонтирайте колелото и спирачните елементи. Когато махате лагера, следвайте съответните инструкции в предоставения от производителя на автомобила наръчник за сервизна поддръжка на автомобила.

 

Монтаж:

А. Монтирайте предпазния пръстен (5), уплътнението (6), лагера (1) и закрепващата втулка (4) на полуоста (3). Лагерът (1) и закрепващата втулка (4) трябва да се нагреят за да стане възможно сглобяването им.

Б. Монтирайте полуоста заедно с лагера в края на задната ос (2). Трябва да се подходи внимателно за да не се разделят двете части на външния пръстен на лагера.

В. Затегнете сглобката с болтове.

Г. Проверете сглобката (хлабави места, вибрации и т.н.).

Смяна на съчмен лагер

а8

Демонтаж:

Демонтирайте колелото и спирачните елементи. Когато махате лагера, следвайте съответните инструкции в предоставения от производителя на автомобила наръчник за сервизна поддръжка на автомобила.

Монтаж:

А. Вкарайте уплътнението (1) в отвора на корпуса  в края на остта (2).

Б. Монтирайте предпазния пръстен (6) и уплътняващата шайба (7) на полуоста (4)

В. Монтирайте лагера (3) върху полуоста (4)

Г.  Пристегнете лагера (3) със закрепващата втулка (5), която трябва да бъде нагрята преди да се монтира.

Д. Монтирайте полуоста (4) заедно с лагера в края на задната ос.

Е. Закрепете сглобката със закопчалки.

Ж.. Проверете сглобката (хлабави места, вибрации и т.н.)

Място за вашата реклама Място за вашата реклама Място за вашата реклама   Място за вашата реклама Място за вашата реклама Място за вашата реклама