PDR ценообразуване

PDR ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 

Защо цените за едни и същи рутинни услуги в различните коректни компании са по-високи/по-ниски?

Как се формира цената на всеки ремонт?

Възможно ли е една коректна компания за една и съща услуга, извършвана в различни градове Пловдив, София (различни държави, континенти), да изисква различна цена за ремонт?

Откъде идва разликата в цената на консумативите и инструментите на свободния пазар?

Ползват ли корпоративните клиенти бонуси и ако да – какви?

 

КАК СЕ ФОРМИРА ЦЕНАТА?

Факторите са три: нормовреме х цена на час труд + стойност на консумативите

 

Нормовремето се измерва в минути, часове, дни определени от коректната компания X, Y и т.н. и е различно!

Цената на час труд е различна!

Стойността на консумативите е различна!

 

Нормовреме

Важно е да се отбележи обаче, че при една и съща коректна компания нормовремето е едно и също, независимо от града.

 

Цена на час труд

Трудно е да се обясни на клиента, защо за едно и също нещо плаща различна цена, но към момента ситуацията е такава. Всеки човек е уникален, не само за неговите способности, но и знания. Всяка компания е различна. Цената на труда е различна при отделните коректни компании „Dent X”, „Dent Y” и т.н. Цената на час труд, дори е различна в зависимост от града Пловдив, София и т.н. Коректните компании имат свободата да определят тази цена на база на местните условия –  платежоспособност на населението, цени на конкуренцията и т.н. (пазарна икономика). Разликата идва от там, че по-малките сервизни центрове и некоректни компании имат и по-малко разходи. Коректните компании имат право сами да определят ценовата си политика. Цената на труда е различна, защото коректните компании са самостоятелни юридически лица. От тук може да дойде и разликата в цените за една и съща услуга. Не е задължително дадена услуга да е по-скъпа в коректните спрямо некоректните компании (по-малки сервизни центрове), но в повечето случаи наистина е така, това се обуславя от редица фактори.

 

Стойност на консумативите

Трябва да се отбележи, че в момента пазара е залят от всякакви консумативи и инструменти. Дент ремонта се е превърнал в индустрия за милиарди. Всеки ден буквално някой, някъде измисля нов магически инструмент, консуматив :). Възможно е да се намерят едни и същи такива на свободния пазар, често с ценова разлика в пъти. От тук може да дойде разликата между коректна компания и по-малките сервизни центрове (некоректни компании). Вторите не влагат в качествено оборудване и консумативи, а използват много малко, евтино и неподходящо оборудване. Използват се некачествени консумативи, или никакви. Имат малки разходи за помещения, или никакви.

 

КОРЕКТНА КОМПАНИЯ

Работещите в тези компании са квалифицирани, като постоянно минават допълнителни обучения. Всички техници  имат сертификат, че са преминали обучение в коректна компания и могат да работят във всички сервизи по света. Само коректните компании разполагат с набор от подходящо оборудване и консумативи, позволяващи да се реагира на всеки проблем. Стремят се да намалят нормовремето. Периодично обновяват инструменти и оборудване. Правят по-големи инвестиции в хората. Покриват определени стандарти и предлагат качествени услуги. Независимо колко време отнема дадена операция, фактурира се по нормовремето. Предвидимостта на цената и качеството на ремонта се изтъква като аргумент в полза на коректната компания. Преди започване на работа се изготвя проформа фактура за труд и консумативи, тя се показва на клиента и работата започва, чак след като той с подписа си одобри дейностите. Клиентите получават качествена и компетентна услуга, откровена комуникация, добро отношение и разбиране.

Бонуси – всички коректни компании предлагат подобни екстри. Бонусите са разнообразни – отстъпки от цените на комплексни ремонти, отдаване на заместващ автомобил при по-продължителен ремонт, безплатно за клиента извършване на определен вид услуги и др.

 

НЕКОРЕКТНА КОМПАНИЯ

Въпросът е дали другите по-малките сервизни центрове (некоректни компании), издават фактури и касови бележки, плащат ли ДДС, осигуряват ли своите служители и, ако да – върху какви заплати? Некоректните компании нямат разходи за поддържане на фонд от специални инструменти. Разходите за поддържане на пълен набор от техническа документация са им по-малки, или никакви. Некоректните компании ползват сгради, помещения към които няма изисквания, както към коректна компания. Част от некоректните компании пестят и от използването на некачествени консумативи и никакъв софтуер. При некоректните компании няма фиксирано нормовреме за дадена операция (неясна ценова политика, или никаква). Има случаи, когато клиент плаща в некоректна компания дори повече, отколкото в коректна, но той не знае това и в повечето случаи няма как да го разбере. В некоректните компании при забавяне поради някаква причина по даден ремонт се плаща повече. Често пъти в некоректните компании, клиента оставя колата и чак при получаване, разбира колко е струвал ремонтът.

 

Много хора си чешат езиците  на подобна болезнена тема „PDR ценообразуване“, тя е безкрайна. Никога няма да има по-правилна цена, защото тя се формира само от едната гледна точка и само от позицията, в която се намираш тук и сега. PDR ценообразуването ми отне 6 месеца за вкарване в груби рамки, от които хем аз да съм доволен, хем и моите клиентите. Е, още не съм го измислил и ако някой го е, да каже. Както знаем ние всеки има своята история, начало и край. За да съм сигурен, че няма да остана неразбран ще добавя, че разбирам всички млади майстори, кадърни и не толкова за борбата им към по-добро, независимо от техните практики. Също така и тези с дългогодишен опит, извоювали си място под слънцето, да търсят максимално отплащане на многобройните години и не малко пари, които са инвестирали (това го казвам от опит). Така че е напълно възможно една и съща личност да смени позициите си във времето, разбираемо. Все пак ценовите уговорки си имат име и то е …картел. Доброто име на PDR…..оф…още по-голяма тема.

Място за вашата реклама Място за вашата реклама Място за вашата реклама   Място за вашата реклама Място за вашата реклама Място за вашата реклама